عاشوراء

بمناسبة عاشوراء تقدم فرقة “باي” لجميع قرائها تهانيها بالخير واليمن والبركات بمزيد من الصحة وتحقيق كل ما تتطلع إليه أمال كل إخواننا


on 05 December 2011


Vous pouvez suivre les commentaires et réponses de cet article à travers le RSS 2.0.
05 December 2011

Comments are closed

HORAIRE TRAIN

</img/ Départ - Arrivée
Oran - Sidi Bel-Abbes 10h20 - 11h19 (**)
12h50 - 13h55 (*)
15h20 - 16h25 ()
15h50 - 17h01 (*)
17h10 - 18h21 ()
17h00 - 18h22 (+)

(*)Vers Tlemcen
(**)Vers Bechar

Sidi Bel-Abbes - Oran
05h40 - 06h58
06h58 - 08h18
09h20 - 10h22
10h34 - 11h42
12h06 - 13h10
ORAN - ALGER (Agha)
08h00 - 12h00 (*)
10h00 - 14h07 (*)
12h30 - 17h54 (*)
15h45 - 19h46 (*)
(*) rapide
ALGER(Agha)- ORAN
06h10 - 11h25
08h00 13h15 (*)
10h35 - 15h10
12h30 - 17h54
15h45 - 19h46 (*)
(*) rapide
ORAN - TLEMCEN
07h35 09h56
12h50 15h12
16h30 18h51
TLEMCEN - ORAN
05h50 08h09
10h30 12h49
15h30 18h57
ORAN - MAGHNIA
12h50 16h22
MAGHNIA - ORAN
TLEMCEN- GHAZOUET
GHAZOUET- TLEMCEN
ORAN - TÉMOUCHENT
TÉMOUCHENT - ORAN
ORAN - CHLEF
Tous les Trains vers Alger +
08h00 10h19
10h00 12h00
12h30 14h53
16h15 18h35
CHLEF - ORAN
06h50 09h15
10h44 13h15
12h13 14h09
15h12 17h54
ORAN - BECHAR
10h20 17h11 Coradia
20h30 05h00 Diesel
BECHAR - ORAN
06h15 13h10 Coradia
20h00 05h00 Diesel

Nombre de Visites :

  • 2,917
  • 5,835